UPDATE foto/video - LA ACEASTA ORA: Sedinta de Consiliu Local la Palatul Comunal. Vezi aici ce proiecte importante pentru buzoieni se dezbat in aceste momente!

In aceste momente, la Primarie se desfasoara sedinta lunara de Consiliu Local. Consilierii au de votat nu mai putin de 18 proiecte, iar printre cele mai importante amitnim: proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II, precum si rectificarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2014 si decizia nr. 4 din 21 martie 2014 a directorului Camerei

de Conturi Buzau, transmisa Consiliului Local al Municipiului Buzau cu adresa nr. 501/2014, referitoare la controlul efectuat la Regia Autonoma Municipala "RAM" Buzau pentru anul 2013, precum si informarea nr. 7.645/2014 a regiei, inregistrata sub nr. 13.783/2014 privind inlaturarea deficientelor si neregularitatilor constatate. Iata Ordinea de zi completa a sedintei:

1.- proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier in Consiliul Local al Municipiului Buzau a domnului Barbu Ion;

2.- proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Buzau a domnului Micu Nicolae;

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II, precum si rectificarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2014;

4.- proiectul de hotarare privind modificarea si abrogarea unor articole din Hotararea nr. 9/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru prelungirea delegarii gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzau, precum si modificarea contractului de concesiune;

5.- proiectul de hotarare privind abrogarea Hotararii nr. 57/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru aprobarea Normelor procedurale privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari de catre Societatea Comerciala  "Urbis-Serv" S.R.L. Buzau a caror valoare depa-seste pragul prevazut de art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.- proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea unei pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Buzau;

7.- proiectul de hotarare  privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a terenului situat in municipiul Buzau, cartier micro 14, aferent constructiei proprietatea Companiei Nationale Posta Romana S.A.;

8.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau, bariera Ploiesti, strada Unirii nr. 2 C;

9.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate de stat, aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, situata in municipiul Buzau, strada Unirii, bloc E.1 – E.2, parter;

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, strada Patriei nr. 58;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata, situat la intersectia strazilor Transilvaniei cu Depozitului  din municipiul Buzau;

12.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unui teren proprietate publica a municipiului Buzau;

13.- proiectul de hotarare pentru modificarea articolului 1 din contractul de concesiune a platformei Dragaica, inregistrat sub nr. 13.280/ 1.375/2010 si perfectat intre municipiul Buzau si Societatea Comerciala "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau;

14.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetatea-nul Florescu Alexandru a terenului proprietate privata a municipiului, indiviz si aferent  sediului administrativ situat in municipiul Buzau, b-dul Unirii, la parterul blocului 18 E;

15.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre sotii Chircau Maria – Monica si Chiorcau Mihai a terenului proprietate privata a municipiului, aferent extinderii spatiului comercial situat in municipiul Buzau, b-dul Stadionului, zona blocurilor 3A – 4A din cartierul micro 14;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, la intersectia strazilor Dorobanti si Brosteni;

17.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

18.- decizia nr. 4 din 21 martie 2014 a directorului Camerei de Conturi Buzau, transmisa Consiliului Local al Municipiului Buzau cu adresa nr. 501/2014, referitoare la controlul efectuat la Regia Autonoma Municipala "RAM" Buzau pentru anul 2013, precum si informarea nr. 7.645/2014 a regiei, inregistrata sub nr. 13.783/2014 privind inlaturarea deficientelor si neregularitatilor constatate;

19.- alte probleme ale activitatii curente.

 

I.G.

UPDATE: Noul consilier PDL Micu Nicolae a depus juramantul pentru ocuparea postului de consilier local dupa ce PDL i-a retras sprijinul foctului consilier Ion Barbu. De asemenea, asa zisa coalitie "de dreapta" nu functioneaza nici in CLM (cum nu a functionat nici azi-dimineata la CJ) - mai multe Proiecte de Hotarare au fost respinse de consilierii PDL, astazi in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local. Printre altele, alocarea unui sediu (fostul sediu al PC de pe Unirii Nord) formatiunii politice UNPR - consilierii PP-DD si PDL votand impotriva. De asemenea au fost divergente si la executiile bugetare, consilierii PDL aducand mai multe amendamente in ceea ce priveste repartizarea sumelor.

Comments are now closed for this entry