Esti specialist? LIBER LA ANGAJARI in Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat. Peste 20 de posturi scoase la concurs. Vezi aici detalii
Last Updated on 01/08/2017 by Iulian Gavriluta

Concurs mediciSPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT JUDETUL BUZAU Organizeaza CONCURS in conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.869/ 2015 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de medici specialisti si farmacist:

 

 • 2 posturi medici specialisti specialitatea medicina interna
 • 1 post medic specialist specialitatea chirurgie generala
 • 1 post medic specialist specialitatea epidemiologie
 • 1 post medic specialist specialitatea obstetrica ginecologie
 • 3 posturi medici specialisti specialitatea neonatologie
 • 1 post medic specialist specialitatea ATI
 • 1 post medic specialist specialitatea neurologie
 • 1 post medic specialist specialitatea cardiologie
 • 2 posturi medici specialisti specialitatea pediatrie
 • 1 post medic specialist specialitatea pneumologie
 • 3 posturi medici specialisti specialitatea boli infectioase
 • 2 posturi medici specialisti specialitatea radiologie si imagistica medicala
 • 1 post medic specialist specialitatea boli de nutritie si diabet
 • 1 post medic specialist specialitatea onCologie
 • 1 post medic specialist specialitatea urologie

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

a) cerere in care se menţioneaza postul pentru care doresc sa concureze;

b) copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa/ certificat de confirmare in gradul profesional;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul in curs;

d) dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a „fost aplicata una dintre sancţiunile prevazute ;la art. 447 alin. (1) lit. e) sau 1), la art. 531 alin. (1) lit. 01) ori e),respectiv la art. 618 alin… (1) lit. (1) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii, cu modificarile şi completarile ulterioare

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activitaţii pentru postul pentru care candideaza;

h) chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este 150 lei.

Inscrierile se fac la sediul Spitalului Municipal Rm. Sarat, str. N. Balcescu nr.2, pana pe data de 07.08.2017 inclusiv, ora 16.00, iar concursul se va organiza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului.

A.D.