Vrei sa folosesti posta electronica in relatia cu ANAF? Veste buna, SPATIUL PRIVAT VIRTUAL a fost extins
Last Updated on 20/06/2017 by Iulian Gavriluta

ANAF BuzauDirectia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati informeaza contribuabilii – persoane fizice si juridice precum si alte entitati fara personalitate juridica, ca incepand cu 1 iunie 2017 a fost extins serviciul „Spatiul privat virtual” si la persoanele juridice si la alte entitati fara personalitate juridica.

 

Astfel, pe langa persoanele fizice si contribuabilii persoane juridice si alte entitati fara personalitate juridica pot opta sa primeasca, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, acte administrative fiscale emise in forma electronica de organul fiscal central, precum si alte documente, daca acceseaza serviciul SPATIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV). De asemenea, la randul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV declaratii fiscale, contractele de cedare a folosintei bunurilor, precum si diverse cereri sau sesizari.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 368 din 17 mai 2017 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, care reglementeaza, in plus fata de vechiul ordin (OMFP 1154/2014), urmatoarele :

-        extinderea serviciului „Spatiul privat virtual” atat la persoanele juridice, cat si la alte entitati fara personalitate juridica;

-        regulile prin care persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica pot apela la imputerniciti pentru accesarea serviciului „Spatiul privat virtual”;

-        extinderea serviciului „Spatiul privat virtual” la toate declaratiile fiscale ale persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altor entitati fara personalitate juridica;

-        facilitati de transmitere a cererilor contribuabililor/platitorilor prin reprezentantii sau imputernicitii acestora si implementarea lor in „Spatiul privat virtual”;

-        extinderea serviciului „Spatiul privat virtual” prin cuprinderea tuturor deciziilor de impunere atat la persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica;

-        extinderea serviciului „Spatiul privat virtual” prin cuprinderea in lista documentelor ce pot fi comunicate prin mediul electronic a notificarilor, somatiilor, popririlor si titlurilor executorii in cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altor entitati fara personalitate juridica;

-        extinderea listei documentelor emise de persoanele fizice dar si pentru persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica, comunicate Ministerului Finantelor Publice precum si unitatilor aflate in subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice care sa cuprinda cereri de eliberare a cazierului fiscal, cereri de audienta, sesizari,

petitii, reclamatii, solicitari privind informatiile publice, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale

-        extinderea serviciului „Spatiul privat virtual” prin cuprinderea in lista documentelor ce pot fi comunicate prin mediul electronic catre si de catre persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica a tipurilor de cereri pe care le pot formula, potrivit legii, acesti contribuabili si care sunt deja disponibile pentru persoanele fizice.

Pentru inrolarea in SPV, se identifica electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate urmatoarele persoane :

•        Persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica

•        Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de imputernicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entitati fara personalitate juridica

•        Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, numai pentru obligatiile fiscale pentru care, in relatia cu Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se identifica prin codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

In acelasi scop, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, pentru obligatiile fiscale, altele decat cele prevazute la aliniatul precedent, precum si celelalte persoane fizice se identifica electronic prin oricare dintre urmatoarele modalitati :

a) certificate calificate;

b) Nume si parola (NPOTP). In aceasta situatie, persoanele fizice trebuie sa completeze online un formular intr-o pagina web securizata (https) si, din motive de securitate si protecție a datelor personale, sa isi certifice identitatea prin indicarea unei informații fiscale cunoscute numai de ANAF si persoana respectiva, asa cum este ceruta de aplicația informatica. In cazul in care contribuabilul nu poate face acest lucru este necesara deplasarea la ghiseul oricarui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.

In vederea inregistrarii ca utilizator al Spatiului privat virtual, persoanele fizice care detin certificat calificat  precum si persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica vor completa formularul C800 “Cerere de aderare la SPV pentru posesorii de certificat digital calificat”. Formularul C800 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care poate fi descarcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la sectiunea Servicii online→Declaratii electronice→Descarcare declaratii. Tot aici, contribuabilii pot consulta “Ghidul de completare a formularului C800. Formularul de cerere de aderare la SPV pentru detinatorii de certificate digitale calificate, completat si semnat se depune prin canalul de depunere declaratii, prin portalul e-guvernare.ro, dupa autentificarea cu certificatul digital inregistrat in sistemul informatic al ANAF. Serviciile de comunicare electronica oferite prin SPV sunt gratuite si sunt disponibile 24 de ore din 24.  Facem mentiunea ca accesarea „Spatiului privat virtual” reprezinta optiune in sensul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si in cazul utilizarii „Spatiului privat virtual” nu se mai utilizeaza si alta modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.

Informatii detaliate se pot obtine de la :

-        structurile pentru asistenta contribuabililor din cadrul organelor fiscale;

-        telefonic la Centrul de asistenta a contribuabililor

-        accesand pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro  Spatiul privat virtual.

A.D.