LIVE – UPDATE DISPUTE APRINSE, SE SUSPENDA ADUNARILE GENERALE ORDINARA si EXTRAORDINARA pentru 13 iunie 2017. O noua confruntare intre actionarii Companiei de Apa Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 12/06/2017 by Iulian Gavriluta

Compania de ApaDoua sedinte intr-o singura zi, ambele sunt Adunari Generale a Actionarilor de la Compania de apa Buzau, o sedinta este Ordinara o sedinta este Extraordinara. Si cum actionar la CAB Buzau este Primaria Buzau se intelege ca va fi o noua runda de discutii aprinse intre cele doua tabere.

Astfel ca, Consiliul de administratie al Compania de Apa SA Buzau, prin Presedintele Consiliului de Administratie, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, inmatriculata sub nr. ] 10/1610/2007, CUl RO 22987337, in baza art. 113 si urm. din Legea nr. 31/1990 si a dispozitiilor Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 12.06.2017 ora 18.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii si completarii art.3.4. din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

a) Aprobarea inchiderii punctului de lucru: Punct de Lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti - incinta primariei.

b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Valea Salciei situat in sat Valea Salciei, com Valea Salciei jud Buzau.

2. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executati Silite sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Incepand cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro , documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii intre orele 9-12, in zilele lucratoare, ori se pot obtine de actionari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeasi data si pe website-ul societatii www.cabuzauro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. In conformitate cu prevederile Legii nr.31/i990 privind societatile si OUG 109/201 l, modificata, actionarii pot vota in AGEA prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice. Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin li din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de actionari, incepand cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societatii intre orele 9.00 - 12.00 in zilele lucratoare sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Procura speciala se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant. Procura speciala se va depune in original la sediul societatii sau se va trimite prin e-mail la adresa office(www.cabuzau.ro avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in, care reprezentantul in AGA voteaza pentru frecare punct inscris pe ordinea de zi. Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, incepand cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societatii intre orele 9 - 12 in zilele lucratoare sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat si stampilat, se va depune in original la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Actionarii pot sa transmita buletinul de vot completat si prin e-mail la adresa officegcgcabuzauro avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

In cazul in care adunarea nu poate delibera ori lua hotarari datorita neintrunirii cvorumului statutar, cea de a doua sedinta a adunarii se va tine la data de 13.06.2017, ora 10.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. De asemenea, Consiliul de administratie al. Compania de Apa SA Buzau, prin Presedintele Consiliului de Administratie, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, inmatriculata sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, in baza art. 111 si urm. din Legea nr. 31/1990 si a dispozitiilor Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 12.06.2017 ora 17.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2016 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale.

2. Aprobarea alocarii profitului net realizat in anul 2016 la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI “Buzau 2008” si Compania de Apa S.A. Buzau”

3. Aprobarea raportului de activitate privind execitiul financiar pe anul 2016

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2016, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL

6. Prezentarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorului in anul 2016

7. imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executati Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului. Incepand cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii intre orele 9-12, in zilele lucratoare, ori se pot obtine de actionari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeasi data si pe website-ul societatii www.cabuzauro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. In conformitate cu prevederile Legii nr.3l/ 1990 privind societatile si OUG 109/2011, modificata, actionarii pot vota in AGOA prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice. Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu reSpectarea prevederilor art 14 alin 11 din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin. procura Speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de actionari, incepand cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societatii intre orele 9.00 - 12.00 in zilele lucratoare sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Procura speciala se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant. Procura speciala se va depune in original la sediul societatii sau se va trimite prin e-mail la adresa Office(rgcabuzauro avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat si stampilat, urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru a fi infatisat de acesta. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin email, la adresa officegrgcabuzauro, notificarea reprezentantului si procura urmand a avea ambele incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica. In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi. Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, incepand cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societatii intre orele 9 - l2 in zilele lucratoare sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.cabuzauro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat si stampilat, se va depune in original la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Actionarii pot sa transmita buletinul de vot completat si prin email la adresa ofticegcgcabuzauro avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica. In cazul in care adunarea nu poate delibera ori lua hotarari datorita neintrunirii cvorumului statutar, cea de a doua sedinta a adunarii se va tine la data de 13.06.2017, ora 9.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

E.S.

UPDATE - Pe aceleasi cauze semnalate la Adunarea Ordinara a Actionarilor se suspenda si Adunarea Extraordinara a Actionarilor.

UPDATE - Controverse vis a vis de HCL prin care reprezentantul Primariei Georgeta Cristea este prezenta la AGOA Compania de Apa " se revoca hotararea pentru ca are acelasi continut ca si controversata hotarare prin care aceasta fusese numita cu mandat "special". Reprezentanta Primariei Buzau suntine ca "nu aveti temei sa inchideti sedinta, nu este legal ce faceti, nu vreau sa inchideti sedinta, vrea sa tineti sedinta, am o hotarare legal adoptata, HCL 172 nu are acelasi text ca si HCL 137." Potrivit presedintelui de sedinta se revoca sedinta din lipsa de cvorum pentru maine, 13 iunie.