Raportul de audit extern al Companiei de Apa Buzau avizat in Adunarea Generala a ADI “Buzau 2008”, joi, 4 mai
Last Updated on 02/05/2017 by Iulian Gavriluta

Compania de ApaConform adresei Operatorului Regional SC Compania de Apa SA Buzau, nr. 7213/25.04.2017, inregistrata la A.D.l. “Buzau 2008” sub nr. 461/25.04.2017 privind: avizarea Situatiilor financiare ale SC Compania de apa SA Buzau pe anul 2016; prezentarea Raportului de audit extern al Situatiilor financiare pe anul 2016; avizarea

Raportului de activitate al SC Compania de Apa SA Buzau pe anul 2016 si a adresei Operatorului Regional SC Compania de Apa SA Buzau, nr.7211/25.04.2017, privind avizarea modificarii Actului constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau prin deschidere de punct de lucru la Valea Salciei si inchidere punct de lucru Sarulesti, inregistrata la A.D.I. “Buzau 2008" sub nr. 462/25.04.2017; in temeiul prerogativelor conferite de art. 19 alin (1) si art. 11, litera C!) din Statutul Asociatiei, Presedintele Asociatiei, dl. Petre Emanoil Neagu - reprezentant al Consiliului Judetean Buzau, CONVOACA

 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara “Buzau 2008”, in data de 04.05.2017, ora 11.00, la Sala D. Filipescu, Consiliul Judetean Buzau, b-dul Balcescu, nr. 48, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Avizarea Situatiilor financiare ale SC Compania de Apa SA Buzau pe anul 2016;

2. Avizarea Raportului de audit extern al Situatiilor financiare ale SC Compania de Apa SA Buzau pe anul 2016;

3. Avizarea Raportului de activitate al SC Compania de Apa SA Buzau pe anul 2016;

4. Avizarea modificarii Actului Constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau prin deschiderea linchiderea unor puncte de lucru;

5. Diverse.

In cazul in care nu este indeplinit cvorumul necesar adoptarii de hotarâri, Adunarea Generala a Asociatiei, se va intruni in data de 04.05.2017 , ora 11.30, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

E.S.