EPISODUL AL II-LEA – Istoria neromantata a MASONERIEI din trecut pana in prezent (FOTO). Vezi aici gradele diferitelor rituri masonice
Last Updated on 25/03/2017 by Iulian Gavriluta

Istoria Masoneriei Buzau grade si personalitatiEPISODUL AL II-LEA – Gradele Masonice. Arhitectura Sfântului Templu din Ierusalim a fost preluată de nesfânta masonerie cu simbolistica minţilor căzute ale „fraţilor arhitecţi”: „De fiecare parte a uşii se află o coloană goală, din bronz, având un capitol suportând  rodii întredeschise. Pe trunchiul coloanei din stânga de la intrare, adică coloana aflată la nord, se găseste litera J (de la Jakin) pe cea a coloanei din dreapta, sau la miazăzi, se află litera B (de la Boaz).”Cu timpul masoneria operativă este înlocuită de masoneria speculativă ai cărei membri provin la început din rândurile burgheziei scoţiene şi engleze având ca reprezentanţi pe scoţianul  William Schaw (1550-1602) şi pe astrologul britanic Elias Ashmole (1617-1692), iniţiat în anul 1646.

Variante. Reprezentanţi

            Fiind rodul intrigilor omeneşti, masoneria cunoaşte o serie întreagă de variante, rituri, „acceptate”, „regulate” sau tot soiul de dizidenţe. De aceea, socotim suficient în iconomia lucrării noastre a descrie ca exemplu ritualurile de iniţiere în masoneria suedeză:

GRADUL I : Discipolul Sf. Ioan

            Acesta este primul grad, care are un ritual de debut, din care fac parte săbii, bastoane şi altele. Viitorul discipol este legat la ochi şi răspunde la unele întrebări. Are loc jurământul de tăcere, iar maestrul de ceremonie spune că acela care încalcă jurământul va fi înfăţişat unui tribunal competent... Discipolul trebuie să răspundă acum la întrebarea:

«Eşti gata să-ţi amesteci sângele cu cel al confraţilor?» şi maestrul care face iniţierea bate de trei ori într-un compas îndreptat spre inima neofitului...

            GRADUL II si III : Maeştrii Sf. Ioan

            Localul va fi o capelă mortuară întunecată. În mijlocul camerei se află un cosciug iar pe capacul acestuia se află un cap de mort. Pe altar se află o Biblie, un craniu şi două oase de mort încrucişate. Acum are loc o înmormântare rituală. Cel ce va deveni maestru al Sf. Ioan se întinde în cosciug şi este purtat în sunete de muzică mortuară. Se mai introduce şi o altă noţiune de către maestru: «Mac-Benac», ceea ce înseamnă «carnea se desprinde de pe oase», sau cu alte cuvinte «corpul a început să se descompună». Maestrul spune «memento mori». O mistrie atârnă de o panglică albastră pe sortul maestrului Sf. Ioan.

GRADELE IV-V

            Discipolii sau confraţii Sf. Andrei Cel care va fi discipol sau confrate în loja Sf. Andrei este expus acum unei noi incursiuni simbolice pe tărâmul morţii. El merge singur printr-un coridor decorat cu capete de mort şi oase. În final, maestrul îndreaptă pumnalul ritual către ochiul drept al neofitului, apoi către gura acestuia. 

            GRADUL VI : Maeştrii Sf. Andrei

            Pe altar se află se află Biblia, o lampă, trei sfeşnice cu trei braţe şi un craniu de mort pe două oase încrucişate. Într-o cameră alăturată, pe podea, se află un coşciug. Discipolul devine aici maestru al Sf. Andrei. I se leagă o panglică la gât şi maestrul deputat spune: «Pe baza angajamentelor făcute de tine, te leg cu această panglică aurită a legământului, astfel încât, după terminarea probei să devii o verigă din inseparabilul nostru lanţ  frăţesc.»...

                 GRADUL VII si VIII : Cavaler Templier

            Pentru acela care este numit cavaler templier se deschide o lume mult mai largă, care este necunoscută celor de grade inferioare. Ordinul are o capelă proprie. Pentru ritualul de grad VIII, în camera de pregătire se află o masă cu o Biblie deschisă. Acolo şade maestrul de ceremonii care deţine un formular cu 9 angajamente pe care aspirantul trebuie să le semneze... În marea sală a capelei, altarul este îmbrăcat în negru. Coşciugul este acoperit cu o pânză neagră cu margine de aur. Pe aceasta este cusută o cruce roşie. Cel ce va deveni Cavaler Templier sau mai complet, «Mult Strălucitor Cavaler al Ordinului Templierilor al Domnului nostru Isus Cristos sfânt şi sărac» se va îmbrăca dinainte în armură de cavaler

                     GRADUL IX :Gradul Luminii

   Pentru ritualul de gradul IX este nevoie de mai multe încăperi: camera de pregătire, camera capitoliului, camera albă şi camera de curătire. Toţi cavalerii ordinului  poartă haine albe şi pumnale...

            GRADUL X:1 si X:2:  Gradul Secret

            Gradul al zecelea este împărţit în două: unul deschis, cunoscut, X:1, şi altul care, până în prezent este strict secret, X:2, respectiv Legământul intern, care necesită ritualuri de sânge. Ceremonia pentru X:1, cuprinde angajamente şi proceduri simbolice, maestrul de ceremonii bate în altar şi toţi cei de faţă pornesc în procesiune către capelă, iar acolo un preot conduce un ritual cu frângerea pâinii. Înaintea ceremonialului pentru gradul X:2 se aminteşte solicitantului jurământul făcut de acesta încă de la gradul I asupra amestecului de sânge, iar apoi acesta va trebui să-l exercite. Un preot ia cupa ordinului în care se află vin. Înainte, cel care voia să fie primit se tăia la degetul mare de la mâna dreaptă şi picura sânge în cupă. Astăzi, acest lucru se face doar simbolic. Conform ritualului, preotul ia şi aduce o cupă de cristal cu sânge vechi, al fraţilor deja primiţi, şi lasă doar trei picături să se amestece cu vinul cel roşu din cupa Ordinului. Preotul citeşte ceva din Biblie şi invită pe aspirant să bea din amestecul de vin cu sânge. Apoi bea şi preotul însuşi si trimite amestecul de vin cu sânge şi celorlalţi confraţi ce se află în jurul altarului.

            GRADUL XI Gradul de maestru Templier

Acest grad este de fapt o funcţie care decernează titlul de ,Mult Iluminat Frate Cavaler' şi comandor al Crucii roşii. În timpul ceremoniei, cosciugul se află în mijlocul sălii înconjurat de 81 de lumânări aprinse. Maestrul cel mare deschide adunarea, un preot conduce rugăciunea şi cântările de psalmi. Cavalerul care va fi primit în noul grad este adus în sală îmbrăcat în mantie albă, iar ceremonialul are multe similitudini cu hirotonirea de preoţi sau călugărirea din biserica romano-catolică...”.  

Urmeaza alte grade potrivit riturilor diverse...

 

Reprezentanţi

            Pe reţeaua internet se pot accesa mai multe documente legate de prezentarea unor figuri marcante ce au făcut sau fac parte din masonerie.

             Iată un extras de acest gen:

Lista Francmasonilor renumiţi:

            PREŞEDINŢI S.U.A: George Washington, James Monroe, Andrew Jackson,… Theodore Roosevelt,… Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, Gerald R. Ford.

            LIDERI POLITICI: Winston Churchill, Simon Bolivar, Benito Juarez, Edward VII, George VI, Pandit Nehru, Lajos Kossuth,… Giuseppe Mazzini, Eduard Benes, Regele Hussein al Iordaniei, Yasser Arafat, Francois Mitterand, Helmut Kohl, Gerhard Shroeder, Tony Blair, Yikzak Rabbin, Cecil Rhodes,Benjamin Franklin, Rev. Jesse Jackson, Robert Dole, Al Gore, Printul Phillip, Zbigniew Brzezinski, Lordul Peter Carrington, Andrew Carnegie, W. Averell Harriman, Henry Kissinger, Robert McNamara.

            ARTIŞTI: W.A. Mozart, Leopold Mozart, Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius, Franz Liszt, Josef Haydn, Richard Wagner, George Gershwin, Count Basie, Louise Armstrong, Nat King Cole, Giacomo Meyerbeer,…John Wayne, Clarke Gable, Ernest Borgnine, Oliver Hardy, Walt Disney, Duke Ellington, Douglas Fairbanks, Leonardo da Vinci, Bob Hope, Harry Houdini, Al Jolson, Harold C. Lloyd, Ronald Reagan, Peter Sellers, William Shakespeare, Cecil B. DeMille.

            MAGNAŢI AI FILMULUI: Jack Warner, Louise B. Mayer (MGM), Darryl F. Zanuck (20th Century Fox),

            INDUSTRIE, COMERŢ, FINANŢE: Henry Ford, Walter P. Chrysler, Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Percy Barnevik (ABB), André Citroën, Samuel Colt (Colt revolver), familia Rockefeller, familia Rothschild, King C. Gillette (lame de ras), Charles C. Hilton (Hilton hotels), Sir Thomas Lipton (Tea), Ransom E. Olds (Oldsmobile), David Sarnoff (pãrintele televiziunii), Edgar Bronfman Jr. (Seagram Whiskey), Rich DeVos (Amway), Alan Greenspan (Fed. Reserve), Giovanni Agnelli (FIAT), Peter Wallenberg (SE-Bank Sweden)

            AVENTURIERI: Charles A. Lindbergh, Roald Amundsen, Amiralul Richard Byrd, Casanova, William "Buffalo Bill" Cody, Davy Crockett,

            FILOSOFI: Johann Wolfgang von Goethe, Gotthold E. Lessing, Voltaire,

            ASTRONAUTI: Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Leroy Gordon Cooper, Edgar D. Mitchell, John Glenn.

            SCRIITORI: Mark Twain, Sir Walter Scott, Rudyard Kipling, Robert Burns, Heinrich Heine, Alexander Puskin, Sir Arthur Conan Doyle, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Jules Verne, H.G. Wells, Robert Burns,                                     (Continuare în pag. 15) 

            ...Carlo Collodi (Pinocchio), Edward Gibbon, Rudyard Kipling, Lewis Wallace (Ben Hur), Alexander Pope.

            STIINŢÃ: Carl Sagan, Hans C.Orsted, J.J Frk.von Berzelius,  Albert Abraham Michelson (viteza luminii), C.F.S. Hahnemann (homeopatia), Alexandre Gustave Eiffel, Joseph Ignance Guillotin (inventatorul ghilotinei), Franz Anton Mesmer (hipnotismul), Albert Einstein, A.J. Sax (saxophone)

            DIVERŞI: Frederic A. Bartholdi (Statuia Libertãtii), Daniel Carter Beard (fondatorul Boy Scouts),

            EDUCAŢIE: Leland Stanford (Railroads & Stanford University),  Rudolf Steiner (Waldorf),

            LIDERI RELIGIOŞI: Billy Graham, Rev. Jesse Jackson, Joseph Smith (fondatorul Mormonilor), Brigham Young (al doilea lider Mormon), Aleister Crowley (Satanist), Gerald B. Gardner (Wiccan), Wynn Westcott (Golden Dawn)

            ORGANIZAŢII: Jean Henry Dunant (Crucea Rosie), Melvin Jones (Lions Int.), Giuseppe Mazzini (Iluminati Italiei), Albert Pike (Ku Klux Klan)

            SERVICII SECRETE: Edgar Hoover, etc.

            Lista de mai sus este desigur greu de verificat în totalitate,  iar numele sunt inşiruite aleatoric.

            Creştinul ortodox nu se va impresiona de răsunătoarele nume de mai sus, ştiind bine că în Împărăţia lui Dumnezeu altele vor fi criteriile şi judecţile Sale. Iar ceea ce pare a fi realizare şi slavă întru propăşirea şi fericirea omenirii va fi găsit ca trăgând uşor la cântar…

 Pozitia Bisericii. Hotărârile Bisericii Ortodoxe privitoare la masonerie: Cipru, Grecia. România

   Este binecunoscut conflictul dintre francmasonerie şi Vatican. Papii au emis mai multe bule:

            Clement al XII-lea: Constitutia In Eminenti-4 mai 1738,

        Benedict al XIV-lea: Constitutia Providas-18 mai 1751,

            Pius al VII-lea: Constitutia Ecclesiam a Jesu Christo-13 sept. 1821,

            Leon al XII-lea: Constitutia Quo graviora-13 martie 1825

            Pius al VIII-lea: Enciclica Traditi-24 mai 1829,

            Grigore al XVI-lea: Enciclica Mirari vos-15 august 1832

            Pius al IX-lea: Enciclica Qui pluribus      9 nov. 1846,

            Pius al IX-lea: Enciclica Quantacura-8 dec. 1864,

            Pius al IX-lea : Syllabus -8dec. 1864,

Pius al IX-lea: Alocutiunea consistorială Multiplices inter-25 sept. 1865,

            Pius al IX-lea: Constitutia Apostolicae Sedis-12 oct. 1869

            Leon al XIII-lea: Enciclica Humanum Genus-20 apr. 1884.

            Declaraţia Congregaţiei pentru doctrina credinţei din 26 noiembrie 1983

   „Am fost întrebaţi dacă aprecierea Bisericii asupra asociaţiilor masonice s-a schimbat, dat fiind faptul că în noul Cod al dreptului canonic nu s-a făcut o menţiune specială, ca  în codul anterior.

           Această Sf. Congregaţie este în măsură să răspundă că această imprejurare  se datorează criteriului adoptat în redactare, care a fost utilizat şi pentru alte asociaţii, trecute şi ele sub tăcere, deoarece sunt incluse în nişte categorii mai largi. Părerea negativă a Bisericii asupra asociaţiilor masonice rămâne deci neschimbată întrucât principiile lor au fost întotdeauna considerate incompatibile cu doctrina Bisericii, iar înscrierea  în aceste asociaţii rămâne interzisă de Biserică. Credincioşii care aparţin asociaţiilor masonice sunt căzuţi într-un păcat grav şi nu pot accede la sfânta împărtăşanie.

            Autoritătile ecleziastice locale nu au competenţa să se pronunţe asupra naturii asociaţiilor masonice printr-o hotărâre care ar implica derogare de la ceea ce s-a afirmat mai sus, pe linia declaraţiei acestei Sf. Congregaţii, din 17 februarie 1981.”

Aceste interdictii au fost totusi ignorate în ultima vreme, datorită intereselor de putere lumeşti ale Vaticanului: „Relaţiile catolicilor cu francmasoneria au făcut multe valuri şi sunt binecunoscute în Occident. Astfel, Mary Ball Martinez a scris în cartea Subminarea Bisericii Catolice că în acest secol mulţi papi au fost masoni. Jurnalista Mary Ball Martinez a fost 15 ani reporter al Vaticanului pentru o seamă de reviste faimoase ("The Wonderer") sau la alte reviste (ca "The National Review"). Mary Ball afirmă că papa Ioan al XXIII-lea era iniţiat în francmasonerie şi că a participat la întrunirile Lojei Marelui Orient de la Paris din 1940.

Carlos Vasquez, mare Comandor al Francmasoneriei Mexicane, a declarat că papa Ioan XXIII şi de asemenea Paul al VI-lea erau masoni; episcopul Sergio Mendez din Cuernabaca (care a introdus la Conciliul Vatican II iniţiativa de a anula interdicţia credincioşilor catolici de a putea fi şi masoni) a fost în aceeaşi lojă cu Carlos Vasquez, după cum declară chiar acesta din urmă. În "CDL Report" din mai 1995 găsim următoarea menţiune: "Pe 9 străzi ale Vaticanului sunt 4 loje masonice. Unii din cei mai înalţi reprezentanţi ai staff-ului Vaticanului sunt membri ai masoneriei şi aparţin Ritului Scoţian.” #Informaţii internet neverificate. Sursa:http://usa.nedstat.net/cgibin/viewstat?name=Countermason (Constructed 26 February 1999). Cf. Luc Nefontaine, Francmasoneria, Ed. Diogene, 1990, p. 88.      

VA URMA

I.G.

 

 

sigiliu Loja Lumina Buzau 1879

 

Buletin masonic Bucuresti 1925