VIDEO - Priviri în trecut. Boierii Cândeşti, protipendadă provincială de la Porţile Orientului

Candestii BZCtitoriile princiare şi nobiliare din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, de la Curbura Carpaţilor, aparţin fie unor reprezentanţi ai elitei boiereşti mai vechi, fie unor boieri ridicaţi în funcţii. Elita era înrudită cu o serie de fete boieresti din categoria acelor „homines novi“, boieri fără ascendenţe prea vechi, dar ridicaţi la mărire de către nişte suverani ce căutau ei înşişi să-şi găsească filiaţii cu vechile dinastii ale principatului.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă in Buzăul finalului de veac XIX

alimentarea cu apa buzau 2În şedinţa Consiliului Comunal din luna mai 1897, reputatul edil buzoian Nicu Constantinescu afirmă: « Alimentarea generală a oraşului cu apă potabilă fiind o trebuinţă adânc simţită, suntem hotărâţi a o urmări cu stăruinţă spre a ajunge la o soluţie definitivă şi satisfăcătoare şi conform hotărârii ce am luat în această privinţă (…).

Despre viața economică din Buzăul de altădată

buzaul comercialProgresul economic al oraşului Buzău , pentru perioada 1878-1941, s-a datorat în mare parte şi intensificării schimburilor comerciale. Cu toate acestea nu trebuie să absolutizăm acest progres . El are limite si se datorează unui complex lanț cauzal. Spaţiul în care se adunau negustorii şi muşterii , obisnuiti sau de ocazie , era Oborul de cereale, lemne şi vite, în zilele de târg care se ţineau joia sau duminica. Aici era locul în care puteau fi găsite produse precum: cereale, vite, blănuri, piei, materiale de construcţii, lemne, fructe, legume, celebrul caşcaval de Penteleu și altele. Oraşul era aprovizionat şi cu produse brute sau prelucrate , care proveneau din exterior. Ele veneau de la Braşov, Brăila, Galaţi sau Bucureşti , urmând să fie distribuite, en-detail si en-gros , micilor comercianţi din zona urbană cât şi în locațiile în care se ţineau bâlciuri.

Dincolo de Fake-News sau Militarizarea iraționalului

The exploatation of superstitions for purpose of psychological warfareAbstract - Lucrarea prezintă posibilitățile de exploatare a substratului irațional (credințe superstițioase și/sau oculte) în acțiuni de influențare psihologică. Sunt prezentate diferite componente sub aspect teoretic, însoțite cu exemple istorice de ”lecții învățate”. Este prezentat și un model ”mimetic”, eficient și aproape imposibil de contracarat.  

Infrastructura Buzăului la finele secolului al XIX- lea. „Nu promite ce nu poţi face. Ideal este să faci ce n-ai promis”

asfaltari buzauCu parale puţine nu se putea spera la realizări edilitare de marcă . Bugetul aprobat de Consiliul Comunal pe anul 1883-1884 avea prevăzute cheltuieli pentru curăţirea oraşului, pentru înfrumuseţare cât şi pentru construirea unor imobile noi.. Consiliu Comunal a prevăzut în acest sens şi angajarea unui architect al oraşului . Ulterior , în 1894, Consiliul Comunal a aprobat trei proiecte importante pentru oraş şi anume: construirea pavajului pe strada Gârlei, aprovizionarea cu pietriş pentru construirea bulevardului Viitorului, precum şi construirea unui pod peste iazul Morilor.

Iluminatul public în târguşorul Buzăului la începutul secolului al XX- lea

iluminatul public buzauLa începutul secolului al XX –lea , curentul electric a fost introdus doar în centrul oraşului prin înfiinţarea uzinei “Corda”, aflată pe strada Carol I. Iluminatul public, al străzilor, grădinilor şi a bulevardelor comunei urbane Buzău se realiza cu ajutorul felinarelor. Întreţinerea felinarelor s-a dovedit a fi însă o problemă destul de spinoasă. Acestea trebuiau reparate la tinichigerie destul de des , dar trebuiau să fie înlocuite şi geamurile sparte pentru a se putea evita stingerea lor pe timpul ploilor sau al vântului. La un 25 septembrie 1914, primăria Buzău primeşte din partea societăţii Electrica o ofertă privind concesionarea alimentării cu energie electrică pentru a lumina oraşul Buzău pe o perioadă de 40 ani.

Subcategories